Μιχαήλ Χ. Νικητάκος

Biodentine

Πρόκειται για ένα καινούριο βιοενεργό υλικό που εφαρμόζεται όπου υπάρχει κατεστραμμένη οδοντίνη. Βασίζεται στην τεχνολογία του ενεργού βιοπυριτίου και μπορεί να χρησιμοποιειθεί σε αποκαταστάσεις της μύλης και ενδοδοντικές θεραπείες. Το βασικό του πλεονέκτημα είναι ότι είναι βιοενεργό, προωθεί την επανεσβεστίωση της οδοντίνης και την παραγωγή αυτής. Το ασβέστιο που περιέχει διεισδύει στα οδοντινοσωληνάρια και μειώνει τις όποιες μετεφρακτικές ευαίσθησίες. Η συγκρατησή του είναι μηχανική στα οδοντινοσωληνάρια. Δεν απαιτείται η χρήση συγκολλητικού παράγοντα και επιπλεόν παρουσιάζει παρόμοια μηχανική συμπεριφόρα με την ανθρώπινη οδοντίνη. Μπορεί να χρησιμοποιειθεί και σε αποκαλύψεις του πολφού καθώς και σε διάτρηση του πολφικού θαλάμου. Δεν πρέπει να παραμένει ως μόνιμο εμφρακτικό υλικό σε περιοχές που δέχονται συγκλεισιακές δυνάμεις γιατί υποκαθιστά την οδοντίνη. Χρειάζεται κάλυψη από κάποιο πιο σκληρό υλικό όπως μία σύνθετη ρητίνη. Ως υλικό το έχουμε χρησιμοποιήσει σε αρκετά περιστάτικά (αποκάλυψη πολφού, ανασύσταση μετά από ενδοδοντική θεραπεία, ανασυστάσεις με σύνθετη ρητίνη) και έχουν πάει πολύ καλά. Ειδικά σε ένα περιστατικό έγινε παρασκευή του δοντιού για τοποθέτηση στεφάνης. Εκτός του ότι δεν αποκολλήθηκε από το δόντι, που είναι το πιο βασικό, τροχίζεται με ευκολία και χωρίς κόπο. Η σύνθετη ρητίνη συγκολλάται πολύ καλά με το Biodentine και οι ανασυστάσεις δεν αποτελούνται πλέον από μία μάζα σύνθετης ρητίνης αλλά από ένα υλικό που λειτουργεί σαν την οδοντίνη. Η αποψή μας είναι ότι πρόκειται για ένα πολύ καλό υλικό και μία πολύ καλή εξέλιξη για την οδοντιατρική επιστήμη.