Μιχαήλ Χ. Νικητάκος

Περιοδοντολογια

Με τον όρο περιοδόντιο εννοούμε το σύνολο των ανατομικών δομών που περιβάλλουν και στηρίζουν το δόντι εντός της στοματικής κοιλότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ούλα και το οστούν της γνάθου. Η περιοδοντολογία ασχολείται με τις φλεγμονες και τις βλάβες των περιοδοντικών ιστών. Οι πιο γνωστές από αυτές είναι η ουλίτιδα και η περιοδοντίτιδα. Οι φλεγμονές αυτές οφείλονται κυρίως στην μικροβιακή πλάκα, η οποία μπορεί να περιγραφεί ως η άθροιση των μικροοργανισμών και των προϊόντων τους. Η διαφορά τους έγκειται κατά μία έννοια στη βαρύτητα της φλεγμονής και στο βάθος προσβολής των περιοδοντικών ιστών.